Med ambitioner för framtiden

Om TechAgent

Vi är en karriär-hub som erbjuder företag omfattande resurser inom programmering med primärt fokus på juniora och branschens nya talangfulla utvecklare.

Utvecklare för framtidens krav

TechAgent startades med ambitionen att hjälpa små och medelstora företag att hitta rätt resurser av utvecklare genom väldigt enkla och kostnadseffektiva processer.

Tillgången på utvecklare har sedan många år stagnerat på grund av branschens höga utbildnings- och kunskapskrav vilket har medfört att vi lider stor brist av utvecklare. Detta har lett till ett stort gap mellan utvecklare som är i början av sin karriär och arbetsmarknaden.

Alla har vi varit nya i branschen och man måste våga ge mindre erfarna chansen att få visa vilken kompetens och utvecklingspotential de faktiskt kan bidra med.

Därför har vi skapat denna karriärhub i samarbete med internationella skolor och privata aktörer för att kunna mätta dagens skrikande behov men också för att främja branschens utveckling och utsikterna för framtidens utvecklare i Sverige.